Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek (gratis) kunnen we aan de hand van een eerste orientatie bepalen welke test er wordt afgenomen :

  • de korte motorische test (LVS) grote of kleine motoriek
  • de uitgebreide Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT)
  • de uitgebreide Onderwijsgeschikte Schrijf Motorische test (OSMT)

Aan de hand van de resultaten van de test krijgen we inzicht in de motorische vaardigheden en de motorische ontwikkeling van uw zoon/dochter. Aan de hand van deze resultaten kunnen we de hulpvraag formuleren en stel ik een persoonlijk handelingsplan op met daarbij een huiswerkprogramma voor uw zoon/dochter. Vervolgens kan er gekozen worden voor wekelijks een half uur individuele begeleiding of wekelijks drie kwartier groepsbegeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag krijgen de kinderen 2-4 huiswerkopdrachten mee om dagelijks thuis een kwartier tot twintig minuten te oefenen. Het dagelijks oefenen is belangrijk voor het proces : zo kunnen oude patronen vervangen worden door nieuwe patronen en zal dat uiteindelijk zichtbaar worden in het resultaat na tien tot twaalf weken. Wanneer er thuis geoefend wordt, is het aan te raden om als ouder/verzorger daar waar mogelijk het kind te coachen. Dit kan motiverend en stimulerend werken. Aan het eind van de begeleiding wordt opnieuw de OMT of de OSMT afgenomen en wordt er een verslag gemaakt van de ontwikkelingen van de motorische vaardigheden. Ook kan er een afsluitend gesprek plaatsvinden met eventuele verwijzing of advies.

 

Bal A Vis X

Bal-A-Vis-X is een trainingsprogramma waarmee je meer evenwicht kunt brengen in de coördinatie (Balance), gehoor (Auditory) en zicht (Visual) via oefeningen (Exercises).

Het programma bestaat uit ritmische oefeningen met speciale zandzakjes, balletjes en eventueel een balansbord. De oefeningen kunnen zowel individueel als in samenwerking met anderen uitgevoerd worden.

De beide hersenhelften worden getraind in het samenwerken.

Wanneer je dan ook nog op een balansbord de oefeningen uitvoert, wordt evenwicht en coördinatie optimaal getraind.

De oefeningen hebben meer lichaamsbeheersing, betere luistervaardigheden en betere kijkvaardigheden tot gevolg en hebben eveneens een positief effect op plannen en organiseren alsmede andere vaardigheden die nodig zijn om optimaal te kunnen leren;

– concentratie en balans.

– de oog-volgbewegingen, de oog-samenwerking en de oog-handcoordinatie.

– optimaliseren van de spraak- en auditieve verwerking

– ontwikkeling van ruimtelijk inzicht.

              

 

 

Filmpje over Bal-A-Vis-X

Teken je gesprek

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiding van kinderen (vanaf ongeveer acht jaar), jongeren en volwassenen. De methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen.

Teken je gesprek is bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken, o.a. bij:

faalangst, angst en piekeren
gedrag
werkhouding, motivatie en concentratie
pestgedrag, praten met de pester en de gepeste
autisme
dyslexie

VOORBEELD GESPREKSTEKENING OVER GEDRAG:
Alhoewel de methode niet specifiek voor mensen met autisme, ADHD of ADD is ontwikkeld, blijken zij zeer veel baat te hebben bij de visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken, profiteren van deze visuele ondersteuning.
De kracht van de methode is dat de tekening een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager; degene die het probleem ondervindt.
De probleemdrager is hierbij onderzoeker van zijn eigen uitdaging en wordt ook als zodanig aangesproken. Er wordt door de begeleider tijdens het gesprek geschetst en genoteerd met sprekende, logische kleuren onder andere: rood voor niet-helpende gedachten en handelingen, en groen voor helpende en effectieve gedachten en handelingen.

Na een aantal gesprekstekeningen kan de onderzoeker (= de probleemdrager) zelf zijn problemen visualiseren en oplossen. Of en wanneer de onderzoeker hiertoe in staat is, is uiteraard afhankelijk van de aard van de problemen en de vaardigheden van de probleemdrager.

 

(Adinda de Vreede)