Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek (gratis) kunnen we aan de hand van een eerste orientatie bepalen welke test er wordt afgenomen :

  • de korte motorische test (LVS) grote of kleine motoriek
  • de uitgebreide Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT)
  • de uitgebreide Onderwijsgeschikte Schrijf Motorische test (OSMT)

Aan de hand van de resultaten van de test krijgen we inzicht in de motorische vaardigheden en de motorische ontwikkeling van uw zoon/dochter. Aan de hand van deze resultaten kunnen we de hulpvraag formuleren en stel ik een persoonlijk handelingsplan op met daarbij een huiswerkprogramma voor uw zoon/dochter. Vervolgens kan er gekozen worden voor wekelijks een half uur individuele begeleiding of wekelijks drie kwartier groepsbegeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag krijgen de kinderen 2-4 huiswerkopdrachten mee om dagelijks thuis een kwartier tot twintig minuten te oefenen. Het dagelijks oefenen is belangrijk voor het proces : zo kunnen oude patronen vervangen worden door nieuwe patronen en zal dat uiteindelijk zichtbaar worden in het resultaat na tien tot twaalf weken. Wanneer er thuis geoefend wordt, is het aan te raden om als ouder/verzorger daar waar mogelijk het kind te coachen. Dit kan motiverend en stimulerend werken. Aan het eind van de begeleiding wordt opnieuw de OMT of de OSMT afgenomen en wordt er een verslag gemaakt van de ontwikkelingen van de motorische vaardigheden. Ook kan er een afsluitend gesprek plaatsvinden met eventuele verwijzing of advies.