Teken je gesprek

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiding van kinderen (vanaf ongeveer acht jaar), jongeren en volwassenen. De methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen.

Teken je gesprek is bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken, o.a. bij:

faalangst, angst en piekeren
gedrag
werkhouding, motivatie en concentratie
pestgedrag, praten met de pester en de gepeste
autisme
dyslexie

VOORBEELD GESPREKSTEKENING OVER GEDRAG:
Alhoewel de methode niet specifiek voor mensen met autisme, ADHD of ADD is ontwikkeld, blijken zij zeer veel baat te hebben bij de visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken, profiteren van deze visuele ondersteuning.
De kracht van de methode is dat de tekening een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager; degene die het probleem ondervindt.
De probleemdrager is hierbij onderzoeker van zijn eigen uitdaging en wordt ook als zodanig aangesproken. Er wordt door de begeleider tijdens het gesprek geschetst en genoteerd met sprekende, logische kleuren onder andere: rood voor niet-helpende gedachten en handelingen, en groen voor helpende en effectieve gedachten en handelingen.

Na een aantal gesprekstekeningen kan de onderzoeker (= de probleemdrager) zelf zijn problemen visualiseren en oplossen. Of en wanneer de onderzoeker hiertoe in staat is, is uiteraard afhankelijk van de aard van de problemen en de vaardigheden van de probleemdrager.

(Adinda de Vreede)